Friesland

Cochin Club Nederland

 

Hieronder treft u een lijst met leden van de speciaalclub Cochin Club Nederland

die vermelding hier op prijs stelden.

 

Het mag duidelijk zijn dat de speciaalclub geen verantwoording kan nemen voor haar leden

en evenmin voor de kwaliteit van hun dieren en de wijze waarop deze gehouden worden.

 

Alle contacten en transacties met leden gebeuren dan

ook buiten de verantwoording van de speciaalclub om.

Fokkers Friesland

Kleurslagen

 

 

IngridZittema

Dorpsstraat 52

8896 JGHoorn Terschelling

iizittema@hotmail.com

 

 

 

www.cochin.nl Copyright © All Rights Reserved Cochin Club Nederland 2015